baner_homepage_1500
MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
baner_homepage_1500
baner_homepage_1500
MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
baner_homepage_1500
previous arrow
next arrow

Być uniwersalnym, solidnym, cieszącym się zaufaniem klientów, zapewniającym wysoki standard usług bankowych zarówno dla ludności jak i podmiotów gospodarczych.
Być wspierającym rozwój gmin i powiatów, gospodarstw rolnych i ich otoczenia, wykorzystując długoletnią tradycję spółdzielczości bankowej oraz znajomość środowiska i jego mieszkańców

Małopolski Bank Spółdzielczy jest jednym z największych tego typu banków w Polsce. Terenem działania Banku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Bank obsługuje i kredytuje klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, infrastrukturę środowisk wiejskich, budownictwo mieszkaniowe, handel, gminy i powiaty. Podstawowym celem MBS jest bezpieczne i profesjonalne świadczenie usług finansowych najwyższej jakości wszędzie tam, gdzie są jego placówki.

Nasz Bank unowocześnia ofertę usług aby spełnić oczekiwania swoich Klientów. Klienci mogą korzystać z szerokiej gamy produktów depozytowych, kredytowanych, dewizowych, systemu rozliczeń elektronicznych poprzez usługę Biznes-Net lub eBSW. Poszerzając swą ofertę MBS  stawia do dyspozycji swych Klientów międzynarodowe karty płatnicze VISA oraz MasterCard.

Prowadząc swą działalność Bank wspiera oświatę, kulturę a także poczynania innych instytucji poprzez sponsorowanie i doraźną pomoc finansową szkołom, organizacjom społecznym i charytatywnym. Realizując swe działania kierujemy się przesłaniem twórców spółdzielczości bankowej:
... nasze trwanie, nasza obecność jest służbą, wynika z pobudek patriotycznych i obowiązków społecznych.

Małopolski Bank Spółdzielczy jest bankiem wyłącznie z polskim kapitałem.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40