baner_homepage_1500
Platforma wymiany walutowej DealingBPS
baner_homepage_1500
baner_homepage_1500
Platforma wymiany walutowej DealingBPS
baner_homepage_1500
previous arrow
next arrow

O usłudze


Platforma wymiany walutowej pozwala na zawieranie transakcji walutowych pomiędzy Klientem a Bankiem. Klient poprzez dodaną zakładkę w bankowości elektronicznej Biznes-Net podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące kupna/sprzedaży, akceptując kurs wskazany w DealingBPS.

Usługa oferowana jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (nie będących konsumentem), osób prawnych lub innych podmiotów posiadających zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, które zawarły z Bankiem Umowę Ramową Transakcji Skarbowych.

Klienci Małopolskiego Banku Spółdzielczego, korzystający z bankowości elektronicznej Biznes-Net, mogą korzystać z usługi DealingBPS, dającej możliwość dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży waluty, z zastosowaniem preferencyjnego kursu wymiany.

Po zalogowaniu do Platformy Walutowej Klient otrzymuje informacje o aktualnych kursach wymiany walut oraz ma możliwość wykonania transakcji wymiany po potwierdzonym kursie.

Transakcje wymiany odbywają się w trybie on-line, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

Korzyści

Posiadanie dostępu do Platformy Walutowej jest bezpłatne. Proces jest w pełni zautomatyzowany, co umożliwia szybką realizację transakcji, a jednocześnie minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów.

Zalety DealingBPS:

 • możliwość wymiany waluty w dowolnym miejscu i czasie
 • bezpłatny dostęp do platformy walutowej
 • dostęp do aktualnych kursów walut
 • składanie ofert kupna lub sprzedaży waluty po określonym kursie
 • możliwość szybkiego reagowania na zmiany sytuacji na rynku walutowym
 • bezpieczeństwo operacji walutowych
 • możliwość udzielenia pełnomocnictwa

Możliwości DealingBPS

Platforma daje możliwość wymiany walut na dwa sposoby: FX Spot i FX Order.

 • - FX Spot – to natychmiastowa negocjowana wymiana waluty (kupna lub sprzedaży) po kursach negocjowanych opartych o bieżące kwotowania z rynku walutowego międzybankowego;
 • - FX Order – to warunkowe zlecenie zawarcia natychmiastowej transakcji wymiany waluty bazowej za walutę kwotowaną (kupna lub sprzedaży). Jest to tzw. zlecenie z limitem ceny, którą to cenę wprowadza klient w platformie DealingBPS. Transakcja będzie zrealizowana, jeśli wskazana przez klienta cena pojawi się w kursach.

Platforma DealingBPS umożliwia śledzenie online kursów par walutowych, które są zawarte w Umowie oraz dokonywanie transakcji.

Klient, w momencie zawarcia transakcji powinien posiadać na rachunku całą kwotę waluty niezbędną do dokonania transakcji.

 

 

Jak skorzystać z usługi

W celu uruchomienia platformy wymiany walutowej należy:

 • posiadać dostęp do bankowości elektronicznej Biznes-Net,
 • podpisać Umowę Ramową Transakcji Skarbowych,
 • posiadać co najmniej rachunek w PLN i w jednej walucie obcej tj. EUR, USD, CHF lub GBP.

 

Zapraszamy do Placówek naszego Banku!

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40