O usłudze

Polecenie zapłaty to wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych, która ułatwia dokonywanie płatności niezależnie od ich kwoty i częstotliwości z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty czy spłaty kredytów. Zgodę na realizowanie płatności w formie Polecenia zapłaty ustalasz samodzielnie z wierzycielem (np. dostawca usług telefonicznych).

Korzyści

Polecenie zapłaty to:

  • wygoda – zapomnij o kolejkach i wypełnianiu formularzy wpłat, Wierzyciel w odpowiednim terminie wykona to za Ciebie
  • oszczędność - niskie koszty usługi

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40