O kredycie

Kredyt udzielany na całkowitą spłatę posiadanych kredytów i pożyczek udzielonych na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej oraz z możliwością uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą.

Korzyści

Korzyści:

  • spłata do 25 lat
  • kwota kredytu od 50.000,00 do 2.000.000,00 złotych, przy czym maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
  • kwota kredytu przeznaczona na dowolny cel nie może przekroczyć 20% łącznej wartości kredytów przeznaczonych do konsolidacji

Jak otrzymać kredyt

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi pracownicy pomogą dokonać właściwego wyboru produktu kredytowego.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce Banku.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40