O kredycie

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na sfinansowanie bieżących potrzeb z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach dostępnego limitu. Wysokość limitu uzależniona jest od potrzeb i obrotów w rachunku bieżącym.  

Korzyści

Korzyści:

  • dodatkowe źródło finansowania w ramach dostępnego limitu
  • termin spłaty limitu do 12 miesięcy z możliwością odnowienia limitu kredytu na kolejne okresy
  • odsetki płatne w okresach miesięcznych
  • kwota limitu nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący z ostatnich 3 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania
  • kredyt w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego – może być wielokrotnie wykorzystywany a każda wpłata na rachunek bieżący zmniejsza zadłużenie
  • szybki dostęp do środków pieniężnych
  • możliwość przyznania kredytu podmiotowi, który założył w Banku rachunek bieżący i przeniósł na ten rachunek obroty z innego banku

Wysokość kredytu uzależniona od potrzeb i wysokości obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej.

Jak otrzymać kredyt

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi pracownicy pomogą dokonać właściwego wyboru produktu kredytowego.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce Banku.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40