O Kredycie

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą bądź rolniczą Klienta, będącego płatnikiem podatku VAT.

Korzyści

Korzyści:

  • maksymalna kwota kredytu wynosi 500.000,00 złotych, jednak wysokość kredytu nie może przekroczyć nadwyżki naliczonego podatku VAT nad podatkiem należnym na podstawie deklaracji VAT-7 za ostatni zakończony miesiąc podatkowy wskazanej w deklaracji jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy
  • okres kredytowania od 2 do 6 miesięcy
  • spłata kredytu następuje jednorazowo na koniec okresu kredytowania w terminie zwrotu przez US nadpłaconego podatku na podstawie złożonego przez Kredytobiorcę do Naczelnika US, pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego potwierdzonego przez Bank, do przekazania zwrotu podatku
  • odsetki płatne w okresach miesięcznych

Jak otrzymać kredyt

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi pracownicy pomogą dokonać właściwego wyboru produktu kredytowego.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce Banku.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40