Aplikacja MBSmobile przeznaczona jest do instalacji na urządzeniach mobilnych typu smartphone czy tablet i pozwala na szybki dostęp do usług bankowych.

O usłudze

Instalacja aplikacji MBSmobile przez Użytkownika pozwala na:

  • wyświetlanie informacji o stanie rachunku, historii i blokad
  • wykonywanie transakcji, w tym przelewów krajowych i pomiędzy własnymi rachunkami
  • dostęp do informacji o produktach posiadanych przez Użytkownika

Korzyści

Korzyści z posiadania aplikacji MBSmobile:

  • wygoda, stały dostęp do swoich środków pieniężnych na rachunku
  • szybkie wykonywanie przelewów
  • dostęp do historii rachunku
  • możliwość bezpiecznego zalogowania się przy użyciu telefonu komórkowego

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40