O usłudze

SORBNET jest systemem rozrachunkowym, prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, służącym do dokonywania szybkich rozliczeń wysokokwotowych.

System SORBNET pozwala na szybki przelew środków na rachunek w innym banku bez ograniczeń kwotowych.

Korzyści

System SORBNET  to:

  • możliwość natychmiastowego regulowania zobowiązań
  • dostępność poprzez system bankowości elektronicznej
  • wystarczy wybrać odpowiedni typ przelewu aby przesłać przelew
  • realizacja za pośrednictwem bezpiecznego systemu NBP

Jak skorzystać

Przelewy SORBNET są realizowane wyłącznie za pomocą bankowości elektronicznej, zgodnie z godzinami granicznymi realizacji przelewów w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40