Wrzutnia nocna to idealne rozwiązanie dla osób dokonujących częstych wpłat gotówkowych na swój rachunek.

O usłudze

Wrzutnia umożliwia dokonywanie wpłat gotówki całodobowo. Wpłaty dokonywane są w formie zamkniętej w specjalnym portfelu, do którego dołącza się dowód wpłaty. Bank na podstawie załączonych dokumentów dokonuje komisyjnego sprawdzenia gotówki oraz uznaje Twój rachunek kwotą wpłaty.

Korzyści

Wpłaty dokonywane poza godzinami otwarcia placówek księgowane są na rachunku Klienta w następnym dniu roboczym lub pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

Korzystanie z usługi umożliwia:

 • całodobowy dostęp do wrzutni
 • usprawnienie obrotu gotówkowego
 • ograniczenie zagrożeń związanych z pozostawieniem gotówki w firmie
 • bezpieczeństwo
 • wygodną formę wpłaty

Jak skorzystać z usługi

 1. Po podpisaniu umowy w placówce Banku Klient:
  • otrzymuje klucz do drzwiczek wrzutowych
  • dokonuje wpłat w formie zamkniętej przy użyciu portfela i załączonego wypełnionego dowodu wpłaty
 2. Bank na podstawie załączonego dowodu wpłaty:
  • komisyjnie sprawdza wpłatę oraz uznaje rachunek Klienta kwotą wpłaty
  • wpłaty dokonane po godzinach otwarcia Banku księgowane są na rachunku Klienta w następnym dniu roboczym lub w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

Wykaz placówek Banku w których udostępniono usługę:

Placówka Banku Kontakt
Oddział w Wieliczce ul. Kilińskiego 2,
32-020 Wieliczka     tel.:  12 278 13 95
fax.: 12 278 17 50
Oddział w Krakowie ul. Wysłouchów 4,
30-611 Kraków     tel.:  12 654 56 16
fax.: 12 654 87 01
Oddział w Niepołomicach ul. Kościuszki 20,
32-005 Niepołomice     tel.:  12 281 10 30
tel.:  12 281 12 20
fax.: 12 281 25 28

    
Zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40