O usłudze

Jeśli dokonujesz płatności rat kredytowych, rachunków za energię elektryczną, gaz, telefon proponujemy Ci skorzystanie z usługi zlecenia stałego. Zlecenia wykonywane są na podstawie Twojej jednorazowej pisemnej dyspozycji złożonej w placówce Banku lub w usłudze bankowości elektronicznej.

Korzyści

Zlecenie stałe to:

  • wygoda – zapomnij o kolejkach i wypełnianiu formularzy wpłat, Bank wypełni to za Ciebie i  terminowo zrealizuje Twoje płatności
  • oszczędność - niskie koszty usługi
  • możliwość zlecenia przesyłania rachunków/faktur bezpośrednio do Banku

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40