O kredycie

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, szczególnie charakteryzującej się powtarzającymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością . Kredyt w formie linii kredytowej ma charakter odnawialny.

Korzyści

Korzyści:

  • dodatkowe źródło finansowania w ramach dostępnego limitu
  • termin spłaty limitu do 12 miesięcy z możliwością odnowienia limitu kredytu na kolejne okresy
  • odsetki płatne w okresach miesięcznych
  • limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem zdolności kredytowej Kredytobiorcy, wysokości obrotów na rachunku bieżącym, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych oraz rodzaju i wartości proponowanych prawnych form zabezpieczeń spłaty kredytu
  • spłaconą kwotę możesz ponownie wykorzystać nawet wiele razy w ramach przyznanej kwoty kredytu
  • możliwość przyznania kredytu podmiotowi, który założył w Banku rachunek bieżący i przeniósł na ten rachunek obroty z innego banku

Jak otrzymać kredyt

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi pracownicy pomogą dokonać właściwego wyboru produktu kredytowego.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce Banku.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40