Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikacje osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego i niekwalifikowanego.

O usłudze

Certyfikaty kwalifikowane mogą być wykorzystane jedynie do składania podpisów elektronicznych przez osoby fizyczne, podczas gdy certyfikaty niekwalifikowane mogą być stosowane do szyfrowania informacji, autoryzacji urządzeń sieciowych oraz zestawiania bezpiecznych połączeń, np. SSL. Bank udostępnia Klientom zestawy do podpisu elektronicznego w postaci:

CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO wydawanego przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir, mającego zastosowanie w szczególności do:

 • deklaracje do ZUS (program Płatnik)
 • e-deklaracje do urzędów skarbowych
 • e-faktura (podpisywanie wielu faktur po jednokrotnym podaniu kodu PIN)
 • e-KRS
 • e-GIODO
 • podpisywanie dokumentacji medycznej
 • przesyłanie danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • przetargi i aukcje elektroniczne
 • kontakty z urzędami administracji publicznej

CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO wydawanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową, służącego głównie do podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych, w tym:

 • do podpisywania i szyfrowania poczty
 • do szyfrowania dokumentów
 • do zestawiania połączeń SSL i VPN

Korzyści

Korzystanie z podpisu elektronicznego ma wiele zalet:

 • potwierdzanie tożsamości – dane osoby składające podpis elektroniczny zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne
 • niezaprzeczalność – tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów , czyli klucz prywatny może wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem
 • unikalność – każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem

Jak skorzystać z usługi

Zakup zestawu do podpisu elektronicznego poprzedza podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych w placówce Banku oraz wypełnienie wykazu osób upoważnionych do otrzymania certyfikatów.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40