O koncie

Lokata zakładana jest za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eBSW lub Biznes-Net, dostępnej całodobowo.

Korzyści

LOKATY ZAKŁADANE PRZEZ INTERNET

 • minimalna kwota lokaty: 1.000 PLN
 • dostępne okresy lokacyjne: 1, 3, 6 miesięcy
 • waluta lokaty: Polski złoty (PLN)
 • oprocentowanie: stała stopa procentowa
 • możliwość założenia i likwidacji lokaty w każdym czasie i miejscu
 • bezpieczeństwo zdeponowanych środków
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • brak opłat za wpłaty i wypłaty
 • pewny zysk z założonej lokaty
 • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku

Ważne dokumenty

LOKATY ZAKŁADANE PRZEZ INTERNET

Założenie lokaty możliwe jest z rachunku bankowego wskazanego w karcie uprawnień jako rachunek z uprawnieniami pełnego dostępu lub uprawnieniami do zakładania lokat.

Lokata może być nieodnawialna lub autoodnawialna (automatycznie odnawialna). Odsetki od lokat naliczane i dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania.

W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu przechowywania lokaty przysługują odsetki w wysokości 50% oprocentowania obowiązującego dla rachunków oszczędnościowych Klientów indywidualnych w złotych polskich, naliczonego do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. Po upływie zadeklarowanego okresu lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z należnymi odsetkami podlegają przeksięgowaniu na rachunek podstawowy wskazany przez Klienta.

Odsetki od lokat autoodnawialnych mogą być przelewane na rachunek podstawowy lub dopisane do lokaty.

Z rachunku terminowych lokat nie dokonuje się częściowych wypłat i nie przyjmuje dopłat w trakcie trwania zadeklarowanego okresu lokacyjnego.

Środki na rachunkach objęte są gwarancjami określonymi w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Jak otworzyć

W naszej ofercie każdy znajdzie rachunek dostosowany do potrzeb swojej działalności.

Założenie konta jest proste. Nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji i chętnie pomogą w doborze odpowiedniego dla indywidualnych potrzeb rachunku.

 1. Wybierz najbliższą placówkę.
  Zabierz ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty dostosowane do statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności.
  Lista placówek
 2. Wybierz dogodną dla siebie ofertę i warunki
 3. Podpisz przygotowaną umowę i korzystaj z wygody jakie oferuje konto.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40