O usłudze

Przelewy można wykonać zarówno do banków krajowych na terytorium RP, jak i zagranicznych według aktualnego na dany dzień kursu kupna i sprzedaży dewiz.

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR

Oferujemy następujące typy przelewów:

 • polecenie przelewu SEPA
 • Polecenie wypłaty
 • polecenie przelewu TARGET
 • polecenie przelewu w walucie obcej

Polecenie przelewu  SEPA

Przelew SEPA to tani i szybki przelew w walucie EUR, realizowane przez Banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA.

Przelew SEPA  musi spełniać następujące warunki:

 • waluta zlecenia:  EUR
 • bank odbiorcy na terenie UE oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii (będący uczestnikiem SEPA)
 • numer rachunku odbiorcy według standardu IBAN
 • kod identyfikacji banku odbiorcy – kod BIC
 • opcja kosztowa: SHA
 • tryb realizacji: standardowy
 • kompletne dane zleceniodawcy i odbiorcy zawierające: numer rachunku, pełną nazwę i adres

POLECENIE WYPŁATY

Polecenie wypłaty to jedna z form rozliczeń międzybankowych i polega na wykonaniu przez Bank dyspozycji zleceniodawcy, dotyczącej wypłaty lub przekazania określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Odbiorcy.

Polecenie wypłaty musi spełniać następujące warunki:

 • waluta zlecenia: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, AUD,
 • numer rachunku odbiorcy według standardu IBAN
 • kod identyfikacji banku odbiorcy – kod BIC
 • dwie opcje kosztowe: OUR lub SHA
 • tryb realizacji: standardowy lub pilny
 • kompletne dane zleceniodawcy i odbiorcy zawierające: numer rachunku, pełną nazwę i adres

Polecenie przelewu TARGET

Przelew realizowany w walucie EUR za pośrednictwem systemu TARGET-2. Jest to błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych. Uznanie rachunku odbiorcy możliwe jest w tym samym dniu.

Polecenie przelewu w WALUCIE OBCEJ

Przelew wysyłany do banków krajowych w walucie innej niż PLN i EUR. Przekazy realizowane są za pośrednictwem systemu SWIFT, który gwarantuje niezawodny, szybki i bezpieczny transfer środków.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40